پارس ناز پورتال

قاصدک 24

لبخند ماهی های کوچولو به عکاس (عکس)

لبخند ماهی های کوچولو به عکاس (عکس)
کوچولو ها از هر نوع و هر قشری همیشه جالب توجه بوده اند.

به گزارش پارس ناز  بچه ماهی های کوچک و کاملأ مسطح با چهره ای خندان این روزها کانون توجه حیوان دوستان شده اند.نور فولیک ها که در عرض چند روز از تخم سر بر آورده اند،آیا واقعأ در حال خندیدن دائمی هستند؟

متخصصان حیوانات دریایی با زیر نظر گرفتن این کوچولو ها در زیر اشعه های مختلف و بررسی وضعیت آب شش های آنها در پی پاسخ این پرسش بر آمده اند که در نهایت به این نتیجه رسیده اند که این خنده ناشی از تابش پرتو های خورشید در آب حادث شده بوده است.


 

لبخند ماهی های کوچولو به عکاس (عکس)
 

لبخند ماهی های کوچولو به عکاس (عکس)
 

لبخند ماهی های کوچولو به عکاس (عکس)
 

لبخند ماهی های کوچولو به عکاس (عکس)