پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

سنگی که همسان انسان است (عکس)

سنگی که همسان انسان است (عکس)
یک سنگ انسان‌نما دارای یک چشم، لب و بینی در بابل کشف شد.


به گزارش پارس ناز ،  یک نوجوان بابلی که به همراه خانواده برای تفریح به کنار رودخانه بابل‌رود رفته بود متوجه این سنگ انسان‌نما می‌شود.
این نوجوان 11 ساله که از دیدن سنگ متعجب شده بود سنگ را به والدین خویش داده است.
 این سنگ که نیم رخ آن شبیه انسان است دارای یک چشم، لب و بینی است.