پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نینجا از جنس و نوع حیوان (عکس)

نینجا از جنس  و نوع حیوان (عکس)
دنیای حیوانات همواره پر از رمز و راز هایی بوده شاید چون زیر نظر گرفتن رفتار های آنها برای ما دشوار است.

به گزارش پارس ناز  وقتی متصدیان پارک حیات وحش در شهر ویلتشایر صبح از خواب بیدار شدند متوجه اکران  سری جدید فیلم نینجا ها آن هم در محل کار خودشان گردیدند.

این فیلم جالب چیزی نبود جز بازی صبحگاهی دو لمور که آنقدر حرکات این دو شبیه به ستاره های فیلم نینجا ها بود که حد ندارد و از پشت سر هم گذاشتن عکس های گرفته شده از این اتفاق  حمله های هوایی و چنگال های قفل شده  و… را به خوبی نشان می دهد.

نکته جالب تر این که انگار این حرکات نینجایی بین حیوانات مسری شده است چرا که در تصاویر بدست آمده از نبرد دو قورباغه و یک گربه و پروانه نیز تکنیک های مشابهی استفاده شده است.


 

نینجا از جنس  و نوع حیوان (عکس)
 

نینجا از جنس  و نوع حیوان (عکس)
 

نینجا از جنس  و نوع حیوان (عکس)
 

نینجا از جنس  و نوع حیوان (عکس)
 

نینجا از جنس  و نوع حیوان (عکس)
 

نینجا از جنس  و نوع حیوان (عکس)