پارس ناز پورتال

قاصدک 24

موش های باهوش با مهارت اسکی بازی حرفه ای

موش های باهوش با مهارت اسکی بازی حرفه ای
موش های اسکیت باز
شین اویلموت مرد 42 ساله استرالیایی حیوان مورد علاقه اش موش بوده و حالا با مهارت کامل آنها را اسکیت باز کرده است.
مرد اهل گلد کاست در شرق استرالیا که سه سال پیش کار خود را با این موشها آغاز کرد، و حالا بعد از سه سال هاروی و پدرو می توانند با حرکات شگفات انگیز خود، دهان ها را باز نگه دارند و با پرش از حلقه آتش در حالی که اسکی بازی می کنند، مهارتهای خود را نشان دهند.