پارس ناز پورتال

قاصدک 24

چگونگی اندازه گیری حیوانات باغ وحش (عکس)

چگونگی اندازه گیری حیوانات باغ وحش (عکس)
در باغ وحش لندن، اینطوری حیوانات را اندازه می گیرند
 هر سال قد و وزن حیوانات در باغ وحش لندن اندازه گیری می شود.
همان طور که در تصاویر می بینید، این وزن کشی کار آسانی نیست و با روشهای منحصربفرد این کار انجام می شود.
بررسی 16 هزار گونه جانوری در باغ وحش لندن کار ساده ای نیستف از شتر 300 کیلویی تا حیوانات ریز چند گرمی!