پارس ناز پورتال

چگونگی اندازه گیری حیوانات باغ وحش (عکس)

چگونگی اندازه گیری حیوانات باغ وحش (عکس)
در باغ وحش لندن، اینطوری حیوانات را اندازه می گیرند
 هر سال قد و وزن حیوانات در باغ وحش لندن اندازه گیری می شود.
همان طور که در تصاویر می بینید، این وزن کشی کار آسانی نیست و با روشهای منحصربفرد این کار انجام می شود.
بررسی 16 هزار گونه جانوری در باغ وحش لندن کار ساده ای نیستف از شتر 300 کیلویی تا حیوانات ریز چند گرمی!