پارس ناز پورتال

قاصدک 24

مار سیاه 120 متری خوشمزه در خیابان (عکس)

مار سیاه 120 متری خوشمزه در خیابان (عکس)

در نگاه اول شبیه ماه بزرگ سیاه رنگ(و البته کمی چندش آور) به نظر می رسد، اما در واقع یک سوشی ۱۲۰ متری است که در فستیوال تابستانه در ژاپن توسط آشپزهای حرفه ای سرو شده است.
فستیوال تابستانه در توکیو
این مار سیاه است یا سوشی ۱۲۰ متری در خیابانهای ژاپن؟