پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های جالب از جذاب ترین آتشفشان

عکس های جالب از جذاب ترین آتشفشان
 
آتشفشان کوه اتنا یکی از جذاب ترین کوه های آتشفشانی جهان به شمار می اید.هر چند این اتشفشان فعالیت های اتشفشانی نادری دارد ولی هر موقع گدازه از ان به همراه خاکستر فوران می نماید صحنه های بسیار جذابی رخ می دهد.به گزارش پارس ناز اتنا اخرین بار در سال 1992 فوران نمود و تا امسال خاموش بود.امسال نیز با فوران خود چشم 25 درصد از ساکنان جزیره سیسیل را به خود خیره نمود.
 

عکس های جالب از جذاب ترین آتشفشان
 

عکس های جالب از جذاب ترین آتشفشان
 

عکس های جالب از جذاب ترین آتشفشان
 

عکس های جالب از جذاب ترین آتشفشان