پارس ناز پورتال

کندن تونل 30 متری برای رسیدن به پول خودپرداز + عکس

مجموعه : مجله خبری روز
کندن تونل 30 متری برای رسیدن به پول خودپرداز + عکس
یک گروه از دزدان انگلیسی ، با حفر تونلی به طول 30 متر، در یک پارکنیگ شلوغ، مقابل فروشگاه ویدئویی Block buster  در منچستر، تلاش کردند خود را به دستگاه خود پرداز برسانند.به گزارش پارس ناز حفر تونل برای آنها 6 ماه زمان برد، اما از شانس بدشان، تنها چندهزار پوند بیشتر در دستگاه وجود نداشت!آنان حتی مجبور شدند بتون کف مغازه را به ضخامت 38 سانتیمتر جهت ورود به آن بشکافند.

نکته جالبتر اینکه، تنها 4.5 سال قبل از آن، یک تونل مشابه، به همین منظور در آن مکان حفر شده بود که قبل از به نتیجه رسیدن عملیات دزدی، بطور اتفاقی توسط یک کارگر کشف می شود. تونل قبلی، بلافاصله پر شده و با بتون مسدود گشت تا در آینده کسی نتواند از ان استفاده کند.ارتفاع تونل جدید، 1.2 متر بوده و چند متر بیشتر با قبلی فاصله ندارد.