پارس ناز پورتال

قاصدک 24

راز جدانی این پیر زن زیبای 92 ساله

راز جدانی این پیر زن زیبای 92 ساله

راز عجیبِ سلامتی پیرزن 92 ساله را بدانید.  به گزارش پارس ناز:  sudama Davi  برای اولین بار در سن 10 سالکی شروع به خوردن شن کرده است.

 

او هم اکنون 92 سال سن دارد ودارای 4 فرزند وتعداد زیادی نوه میباشد وهیچ مشکل جسمی ندارد. راز طول عمر این مادربزرگ خوردن یک کیلو شن در هر روز است.

 

راز جدانی این پیر زن زیبای 92 ساله

 

راز جدانی این پیر زن زیبای 92 ساله

 

راز جدانی این پیر زن زیبای 92 ساله