پارس ناز پورتال

قاصدک 24

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند ، یک جهانگرد ایرانی به شهرهای مختلف هند سفر کرده و از نی‌نوازانی که مارها را با نی خود از کیسه بیرون آورده و می‌رقصانند، میمون‌های باج‌گیر و دیگر مناظر هند تصاویری دیدنی تهیه کرده است.

 

1.    زنانی در حال انتقال سبدهای چوب سنگین در شهر دهلی.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

2.    نی‌نوازان هندی در شهر «بودگایا» با نواختن نی، مار را از کیسه بیرون آورده و می‌رقصانند.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

3.    در کشور هند از این نوع سلمانی‌های کنار خیابانی به وفور یافت می‌شود.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

4.    «میمون‌های باج‌گیر» در شهر «بودگایا». اگر کسی از این منطقه عبور کند و به میمون‌ها غذا ندهد، میمون‌ها نیز تلافی کرده و «عابر خسیس» را اذیت می‌کنند.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

5.    یک معبد قدیمی بودایی در نزدیکی شهر بمبئی. نگهبان این عبادتگاه در صحنه دیده می‌شود.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

6.    نمایی از یک خیابان شلوغ در شهر دهلی. ریشکا در این شهر وسیله حمل و نقل بسیاری از مردم است.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

7.    راهبان بودایی «بودگایا» مشغول تیراندازی با تفنگ بادی.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

8.    مادری هندی در یکی از محلات فقیرنشین شهر «بودگایا» فرزندش را با عشق در آغوش گرفته است.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

9.    طاووسی زیبا در شهر دهلی.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

10.    ریشکای برقی که سرویس مدرسه دختران دانش‌آموز در شهر دهلی است.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

11.    نمای عمومی از قسمت مسلمان‌نشین شهر دهلی.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

12.    گاوی که در شهر بنگلور هند، گاری عظیمی را می‌کشد.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

13.    نمایی از یک گاو در ساحل شهر«Gorkana»

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

14.    خودرویی مملو از جمعیت در جاده‌ای منتهی به شهر «گایا».

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

15.    یک معبد بودایی در شهر «بودگایا».

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

16.    یک بار در سال، هندوها جشنواره برگزار می‌کنند و چند گاو، واگنی چوبی را در خیابان‌ها می‌کشانند. نمایی از واگن این جشنواره در شهر Gorkana.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

17.    مردی فقیر در شهر «کلکته»

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

18.    یک مرغ‌فروش دوره گرد در شهر «کلکته»

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس

19.    محلی‌ها معتقدند بودا به مدت ۶ سال در این غار نشسته است و هیچ غذایی نخورده است. نمایی از جهانگرد که جلوی ورودی این غار مشغول مدیتیشن است.

نگاه جهانگرد ایرانی بر سرزمین جادویی هند + عکس