پارس ناز پورتال

دانستنی کامل در مورد گل شفلرا

دانستنی کامل در مورد گل شفلرا

نام فارسی : شفلرا (درخت چتر)

نام علمی : Schefflera actinophylla

نام انگلیسی : Octopus tree – Australian ivy palm

خانواده :‍ Aralia ceae

روش تكثیر: قلمه از انتهای شاخه به طول12-8cm در اواسط تابستان

نوع خاك: خاك باغچه + كود خاك برگ یا خاك باغچه +كود دامی پوسیده

شكل ظاهری برگ وگل: همیشه سبز، رشد آهسته ،تك ساقه ای وبرگهای مركب،پنجه ای كه از پنج برگچه مستطیلی تا تخم مرغی به رنگ سبز براق تشكیل شده كه از كه از یك نقطه خارج می شوند و گاهی به صورت چماقی تولید میشود ولی در برگچه های جوان تعداد برگچه ها 3 تا 7عدد می باشد .(دو نوع سبز و ابلق طاس در محلات تولید می شود)

 
پرورش و نگهداری شفلرا

 

نیازهای محیطی:

دما : متوسط13 درجه سانتیگراد

نور : متوسط تا كم

آبیاری : متوسط

آفات و بیماریها: حشرات سپر دار ،تریپس و شپشكهای آرد آلود تحت شرایط گلخانه ممكن است مشكل ساز باشند.