پارس ناز پورتال

توصیه های به ظاهر کوچک اما حیاتی

توصیه های به ظاهر کوچک اما حیاتی

برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کنید

=======================

روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.

 

=========================

قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.

 

بعد از ساعت 5:00 از خوردن غذای چرب خوداری کنید.

 

=========================

 

مصرف چای روزانه را کم کنید

 

=========================

از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید

 

=========================

در صبح آب بیشتر و در شب آب كمتر بنوشید.

 

از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.

 

=========================

از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید.

 

=========================

بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است

 

نکات زیر را به خاطر بسپارید

بعد ازخوردن دارو فورا" به خواب نروید.

 

=========================

زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این حالت امواجی که گوشی منتشر می کند 1000 برابر است.