پارس ناز پورتال

تصاویری از طبیعت دهستان بدرانلو

تصاویری از طبیعت دهستان بدرانلو
دهستان بدرانلو از توابع بخش مركزی شهرستان بجنورد استان خراسان شمالی ،از شمال و غرب با شهرستان مانه و سملقان ، ازشرق با مركز استان ( بجنورد ) و دهستان باباامان بخش مركزی بجنورد ،از جنوب نیز با دهستان آلاداغ این بخش هم مرز است ، دهستان دارای بیش از ۴۲روستا و آبادی ، حدود ۵۱۰۰خانوار سكنه و حدود ۲۱۰۰۰نفر جمعیت است ، عمده محصول این دهستان غلات و انگور كلاهداری است ومیتوان از آن بعنوان مركز تولید انگور كلاهداری نام برد.
 

 

تصاویری از طبیعت دهستان بدرانلو
 

تصاویری از طبیعت دهستان بدرانلو
 

تصاویری از طبیعت دهستان بدرانلو
 

تصاویری از طبیعت دهستان بدرانلو
 

تصاویری از طبیعت دهستان بدرانلو
 

تصاویری از طبیعت دهستان بدرانلو