پارس ناز پورتال

گوزن ناراضی از عکاس ها (تصاویر)

گوزن ناراضی از عکاس ها (تصاویر)

گروه فیلم برداری و عکاسی مستند ساز هنگام انتخاب گوزن جوان به عنوان سوژه خود در پارک جنگلی ملی و حفاظت شده ” گریت اسموکی” در شمال کاریلنای شمالی با وقفه‌ای چند ساعته به روز دیگر موکول شد.استار ناموفق عکاس حین گرفتن عکس از گوزن جوان موجب گردید تا گوزن از حضور وی آگاه شود و به جای گریختن به سمت عکاس حمله ور شود و با شاخ خود عکاس و گروه مستند ساز را وادار کند تا تهیه برنامه خود را به روز دیگری موکول کنند.

به گفته عکاس به نقل از این خبرگزاری فشار شاخ‌های گوزن را بر روی بدنم به خوبی حس می‌کردم و برای حفظ اعضای صورتم سرم را پایین نگه داشته بودم.گوزن جوان در نهایت با پرتاب صفحه پلاستیکی سفید رنگ که برای جلوگیری از برخورد پرتو نور خورشید به لنز دوربین مورد استفاده قرار می گرفت درگیری با عکاس را رها کرد.

 

 گوزن ناراضی از عکاس ها (تصاویر)

 گوزن ناراضی از عکاس ها (تصاویر)

 گوزن ناراضی از عکاس ها (تصاویر)

 گوزن ناراضی از عکاس ها (تصاویر)

 گوزن ناراضی از عکاس ها (تصاویر)