پارس ناز پورتال

ماهی چه ارزشی داره که اینجوری دعوا می کنید(+عکس)

ماهی چه ارزشی داره که اینجوری دعوا می کنید(+عکس)
خرس‌ های قهوه‌ای بر سر ماهی قزل‌آلا دعوا می‌کنند زیرا یکی شکار خود را به دیگری نمی‌ دهد.
 

 

ماهی چه ارزشی داره که اینجوری دعوا می کنید(+عکس)
 

ماهی چه ارزشی داره که اینجوری دعوا می کنید(+عکس)