پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

این بازیگر زیبای زن معروف تغییر جنسیت داد

مجموعه : اخبار سینما
این بازیگر زیبای زن معروف تغییر جنسیت داد

این بازیگر زیبای زن معروف تغییر جنسیت داد پارس ناز : Nil Erkoclar بازیگر سریال و تلویزیون ترکیه که 26 سال دارد درحالی که دختری بسیار زیبا بود حال تغییر جنسیت داده و به پسری بنام روزگار جنسیت خودش را تغییر داده است.

 

این بازیگر زیبای زن معروف تغییر جنسیت داد

این بازیگر زیبای زن معروف تغییر جنسیت داد

این بازیگر زیبای زن معروف تغییر جنسیت داد

این بازیگر زیبای زن معروف تغییر جنسیت داد