پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

عکس چهارشنبه سوری + اشعار زیبای چهارشنبه سوری

 

در اینبخش مجموعه اي از عکس نوشته هاي مخصوص چهارشنبه سوری را مرور می‌کنیم. شب چهارشنبه آخر هرسال ودر پیشواز بهار مراسم چهارشنبه سوری برپا می‌شود. دراین مراسم سنتی و کهن فارسی، مردم بـه خوشامدگویی بهار میپردازند. امروز علاوه بر عکس هاي تبریک چهارشنبه سوری، شعرهای زیبایی را هم آورده ایم کـه می‌توانید از انها برای ارسال تبریک هاي تان استفاده کنید.

 

آفتاب گرم و بی‌جان از لای پرده‌ ها

روی پوست سرد خانه می‌تابد

شور قشنگ چهارشنبه‌سوری

همـه جا را فراگرفته

اسفند یعنی یک‌سال دیگر

یعنی یک شانس دیگر

** چهارشنبه سوری مبارک **

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

اشعار زیبا برای چهار شنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

تصاویر تبریک چهارشنبه سوری مبارک همراه با متن

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

بیاین آتیش روشـن کنیم کـه آخر  زمستونه

چارشنبه امسالیمون حسـابی آتیـش بارونه

غـم و بـه آتیش بزنیم سـرخی آتیش مال مـا

درد و بلاها دور بشه از خـونه امسال مـا

آرش و کیخسرو و جم با همه ی اجـداد مـا

از گرمـی آتیشامون دعوت بشـن بـه خونه‌ ها

کوزه جهل و بشکـنیم از پشت بوم اندیشه

اسپند بـه آتیش بزنیم چـشم حسودا کور بشه

بیاین دعـا کنیم با هـم دوباره آزادی بیاد

محنت بره روزی بیاد غم بره و شادی بیاد

اهریمنا عاصی بشن از شادی امسال مـا

کور بشن و دور بشن و دود بشن و برن هـوا

شهرزاد واحدی

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

کارت پستال چهارشنبه سوری با شعر و متن های زیبا

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

عکس مراسم چهارشنبه سوری مبارک

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

بیامد چـون همان چارشنبه سوری

بگیریم مـا دگر جشن و سروری

و مـا خواهیم پرید از روی آتش

کـه گرمی آمدش از سوی آتش

بـه آتش چون دگر زردی دهیم مـا

کـه در سرخی ز او باشیم سهیم مـا

مگو آن کار را آتش ستودن

بدان باشد کـه غم از دل زدودن

و آن چون هست در آیین ایران

بیا پاسش بداریم اي دلیران

مهسا الیاس پور

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

اس ام اس چهارشنبه سوری 99 مبارک با شعر و متن های زیبا

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

اس ام اس تبریک چهارشنبه سوری با عکس + متن و کارت تبریک

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

سه شنبه آمد و یارب تودفع شر انداز

ترحمی بـه دل سنگ این بشر انداز

چرا وقوع حوادث نمی شود عبرت

و تا بـه کی و چرا رفته‌ایم در غفلت

بیا زِ بهر خدا از فسانه دوری کن

کم اشتباه بنام چهارشنبه سوری کن

محمدرضا امیری

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

عکس نوشته چهارشنبه سوری + متن های تبریک جدید

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

مراسم 4شنبه سوری ،اشعار و پروفایل چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

چهارشنبه سوری

افروختن آتش اسـت

و مـن

بـه احترام رسوم گذشتگان

امشب را کنار آتش برافروخته شده دلم

سحر می کنم

سحر د. آریایی

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

چهارشنبه سوری ،اس ام اس چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

عکس و متن تبریک چهارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

چهارشنبه سوری

شبی بودو گذشت

ماندم با

آتش بازیه مدام چشمانت

چـه کنم؟

محمدرضا صالحی

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

شعر عاشقانه در مورد چهارشنبه سوری ۱۳۹۹

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

شعر چهارشنبه سوری ۹۹

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

شب چهارشنبه سوری آخره ساله

زمستون میره پشتش بهاره

این جشن بزرگ از نیاکانه

ازنیاکانه پاک ایرانه

اي بته بته بته

یادت نره این گفته

اي بته بته بته

گوش کن ببین چی گفته

مامان و بابام بوته میخرن

کنار حیاط آتیش می‌زنن

بچه‌هاي خوب از روش می‌پرن

تا کـه این جشن رو از یاد نبرن

اي بته بته بته

یادت نره این گفته

اي بته بته بته

گوش کن ببین چی گفته

سرخی تـو از مـن

زردی مـن از تـو

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

پروفایل چهارشنبه سوری عاشقانه ۱۳۹۹

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

عکس پروفایل چهارشنبه سوری 99

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

رسیدی و پر از شادی و شوری آهای چارشنبه سوری

شنیدم با جوانان جفت و جوری آهای چارشنبه سوری

بساط سرخی تـو، زردی مـن سر هر کوی و برزن

تـو همچون مردمان غرق سروری آهای چارشنبه سوری

مش اصغر توی چادر دیدنی شد پی قاشق زنی شد

کـه باشد استتار این جا ضروری آهای چارشنبه سوری

چراغ قرمز و ده حاجی فیروز سیه روی و سیه روز

بگیرند از جماعت پول زوری آهای چارشنبه سوری

یکی از جیغ و داد اهل کوچه کند دندان قروچه

بگوید داد از این حد بی شعوری آهای چارشنبه سوری

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

عکس تبریک چهارشنبه سوری 1399

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

عکس نوشته چهارشنبه سوری ۱۳۹۹ + شعرهای زیبا درباره چهارشنبه سوری ۹۹

بر اعصابش زند یکریز تقه هیاهوی ترقه

ندارد بیش از این تاب صبوری آهای چارشنبه سوری

بـه فحش و لعن بر آباء و نياکان مزاحم را کند یاد

شب آمرزش اهل قبوری آهای چارشنبه سوری

مقصر مـن نمیگویم تـو هستی ولی از بمب دستی

چـه چشمانی کـه شد محکوم کوری آهای چارشنبه‌سوری

نمی‌دانم بهشتی یا جهنم کـه کارت گشته درهم

از این دیو و دد و غلمان و حوری آهای چارشنبه سوری

کنند آزارها با نام سرکار گروهی مردم اذيت

کـه دورند از ادب صد سال نوری آهـای چارشنبه سوری

امید اسـت این کـه با شادی معقول هـمه خوشحال و شنگول

کنیم از شیوه این عده دوری آهای چارشنبه سوری