پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این مرد هندی 35 سال به حمام نرفته است

این مرد هندی 35 سال به حمام نرفته است

این مرد هندی 35 سال به حمام نرفته است پلشت ترین مرد جهان با یک کیلو ریش و پشم را در تصاویر می بینید. این مرد که کثیف ترین مرد دنیا است یک عمر است که به حمام نرفته است. Kailash Singh نام فردی است که میتواند ادعا کند کثیف ترین مرد روی زمین است. او به مدت سی و پنج سال است که از رفتن به حمام و اصلاح اجتناب کرده است. طول ریش هایش به 180 سانتیمتر میرسد.

 

این مرد هندی 35 سال به حمام نرفته است