پارس ناز پورتال

صید بزرگ ترین گرگ ماهی جهان

صید بزرگ ترین گرگ ماهی جهان

بزرگ ترین گرگ ماهی جهان که صید شد

هیراساکا ماهی گیر ژاپنی که به صید انواع مخلوقات ناشناخته اقیانوس شهرت دارد، بار دیگر با انتشار عکسی از خود خبرساز شد.

 

این ماهی گیر ژاپنی، یک گرگ ماهی 2 متری گرفت که پیش از این صرفا در فیلم های تخیلی دیده شده بود.

 

گرگ ماهی ها معمولا در اعماق دست نیافتنی اقیانوس آرام زندگی می کنند و از ریز موجودات تغذیه می نمایند.

 

طول آن ها در موارد نادر به یک متر می رسد اما به دام افتادن این موجود 2 متری، آن هم در آب های ژاپن، هیراساکا را حیرت زده کرده است.

 

او که به سختی برای گرفتن عکس، لحظه ای آن را روی دست نگاه داشته، طبق نظر کارشناسان، وقوع چنین جهشی را به فاجعه هسته ای فوکوشیما مربوط می داند.

 

هیراسکا و گرگ ماهی 2 متری

صید بزرگ ترین گرگ ماهی جهان