پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ماسک های فلزی دست ساز و خلاقانه حیوانی

ماسک های فلزی دست ساز و خلاقانه حیوانی

ماسک های فلزی دست ساز و خلاقانه حیوانی زیباترین آثار از فلزات که ساخته های یک هنرمند می باشد و با خلاقیت زیاد ساخته شده اند.

 

من در یک شهر شلوغ زندگی می کندم و این باعث می شود گاهی احساس بیگانگی کنم. به خصوص وقتی می بینم چطور مصرف گرایی جهان را فرا گرفته است. برای مقابله با این حس من تابستان ها به کوه ها عقب نشینی می کنم.

 

پارس ناز :طبیعت به شما کمک می کند تا دوباره با چیزهایی که برایتان مهم هستند ارتباط برقرار کنید.

 

تنهایی برای من دروازه ورود به خلاقیت است. هنر من پاسخی به بیگانگی با اجتماع است. خلاقیت فرآیندی است که در همه چیز زنده است و با ریشه های انسانی ارتباط برقرار می کند. خلاقیت انقلابی است که نیاز به صبر و شکیبایی دارد.

 

و به زمان و مکان نیاز دارد تا شکوفا شود. وقتی من با فلز کار می کنم از زمان و مکان، گذشته و آینده استفاده می کنم. می توانید دست ساخته های من را بببینید.

 

ماسک های فلزی دست ساز و خلاقانه حیوانی

ماسک های زیبا

ماسک های فلزی دست ساز و خلاقانه حیوانی

ماسک های فلزی

ماسک های فلزی دست ساز و خلاقانه حیوانی

ماسک های زیبا و فلزی

ماسک های فلزی دست ساز و خلاقانه حیوانی

ماسک های فلزی دست ساز