پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سخنان لئوناردو داوینچی

سخنان لئوناردو داوینچی

لئوناردو داوینچی یکیازمحبوب ترین افراد زمان خود و زمان حال حاضر می باشد.شای همه لئوناردو داوینچی را فقط به عنوان یکی از بهترین نقاش های دنیا بشناسند ولی او در زمینه های دیگری نیز فعالت به خصوصی داشت.در این مقاله سعی کردیم گوشه ای به فعالت های اوینچی اشاره نماییم و صحبت های جالب اش اشاره ای کنیم…

۱۵آوریل سال روز تولد نقاش، مجسمه ساز، موسیقی دان، معمار، نویسنده، گیاه شناس، مخترع، مهندس و آناتومیست برجسته ایتالیایی، لئوناردو دا وینچی است. به این منظور، ۱۰ نقل قول کوتاه از این هنرمند و گیک دوران رنسانس را برای شما می آوریم تا با نگاه او به زندگی بیشتر آشنا شوید.

  ۱٫ پیشرفت: «فقیر، آن شاگردی است که از استاد خود پیشی نگیرد.»
  ۲٫ ضایعات ذهنی: «آهنی که استفاده نشود زنگ می زند؛ آب راکد پاکی خود را از دست می دهد و در هوای سرد یخ می زند؛ همچنین تنبلی و رکود، شیره قدرت ذهن را می مکند.»


  ۳٫ حقیقت باقی می ماند: «در نهایت، حقیقت مخفی نمی ماند. پنهان سازی فایده ای ندارد. مخفی کاری در مقابل یک قاضی رفیع مرتبه، بی معنا است. دروغ با نقاب می آید ولی هیچ چیز زیر آفتاب پنهان نمی ماند.»
  ۴٫ منطقی بودن: «حواس ماهیتی زمینی دارند؛ اما منطق جدا از آنها در فضای اندیشه غوطه ور است.»
  ۵٫ روش علمی: «علم ناخدا است و آزمایش و تجربه همچون سربازان او هستند.»
  ۶٫ دام عقاید: «بزرگترین دامی که بشر از آن رنج می برد، عقاید خود اویند.»
  ۷٫ چشم ها به راه: «کسی که راست راه می رود، به ندرت زمین می خورد.»


  ۸٫ تواضع: «برجسته ترین نمونه تواضع را در بره می بینیم که تسلیم هر حیوانی می شود؛ و وقتی آن را به عنوان غذا به شیرهای در قفس می دهند همان قدر آرام است که در مقابل مادر خود هست، برای همین هم بسیاری مواقع شیرها از کشتنش خودداری می کنند.»
  ۹٫ دام هنرمندان: «این بسیار مرا می آزارد که برای به دست آوردن هزینه زندگی ام مجبور می شوم در کار خود وقفه انداخته و به مسائل جزئی رسیدگی کنم.»

  ۱۰٫ ارزش زندگی: «آه بر من، کیست که زیبایی سهم طبیعت در کار مرا درک کند، اگر فکر می کنی نابود کردن آن جنایت است، این انعکاسی است از قباحت گرفتن جان یک انسان؛ و اگر این فرم بیرونی (یعنی جسم)، به نظر تو شگفت آور می آید، به خاطر بیاور که در قیاس با روحی که در درون آن آشیانه کرده، هیچ نیست. آن را رها کن تا به خواست خود مشغول کاری شود که آرامشش در آن است و نگذار که خشم و کینه توزی تو یک زندگی را خراب کند. در حقیقت، آن کس که به جانی اهمیت نداد، خودش نیز لیاقت زندگی را ندارد.