پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تایید نشدن داروی افزایش قد

تایید نشدن داروی افزایش قد

ک متخصص ارتوپدی، قرص‌های افزایش قد تبلیغاتی در ماهواره را پرعارضه دانست و افزود: این تبلیغات صرفا جنبه تجاری داشته و هیچ مبنای علمی ندارند.

دکتر زرگر باشی در گفت وگو با (ایسنا)، با اشاره به اینکه افزایش قد یک امر فیزیولوژیکی و ژنتیکی است، اظهار کرد: افزایش قد با این داروهای ماهواره‌ای صورت نمی‌گیرد.

وی در ادامه اعلام کرد: استفاده از آمپول و عمل جراحی برای افراد بیمار می‌تواند موثر باشد ولی برای انسان‌های طبیعی عوارضی را به دنبال دارد.

متخصص ارتوپدی با اشاره به اینکه افزایش قد قبل از بسته شدن صفحه‌های رشد ادامه دارد، افزود: با روشهایی مانند ورزش و تغذیه تا حدی افزایش قد امکان پذیر است.