پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ساخت ربات امدادگر و نجات دهنده

ساخت ربات امدادگر و نجات دهنده

مهندسان دانشگاه کالیفرنیا در سان‌دیگو دریافته‌اند که دم اسب دریایی برای محافظت بسیار مناسب بوده و می‌تواند تا نیمی از اندازه اولیه خود برای جلوگیری از آسیب دائمی فشرده شود.

این محققان اکنون امیدوارند بتوانند بر اساس این طراحی پوستی را تولید کنند که بتواند برای حفظ ربات‌های انهدام بمب و حتی سربازان مورد استفاده قرار بگیرد.

انعطاف خاص دم این موجود به دلیل ساختار آن است که از صفحات زرهی استخوانی ساخته شده و در کنار هم قرار دارند. محققان امیدوارند بتوانند از یک ساختار مشابه برای ساخت بازوی رباتیک منعطف مجهز به عضلاتی از پلیمر استفاده کنند.

محققان ساختار زرهی بسیاری از حیوانات دیگر مانند آرمادیلو، تمساح و فلس‌های ماهی های مختلف را بررسی کرده و در نهایت انعطاف‌پذیری دم اسب دریایی آنها جذب خود کرد.

آنها این صفحات را بیرون کشیده و از زوایای مختلف بررسی کردند. محققان دریافتند که این صفحات به دلیل آنکه بافت رابط بین صفحات استخوانی دم و عضلات آن بیشتر بار را در جابجایی تحمل می‌کند، می‌تواند تا 50 درصد عرض اولیه فشرده شود. حتی اگر این فشردگی به 60 درصد نیز برسد، ستون فقرات از آسیب دائمی حفظ می‌شود.

دانشمندان در این پژوهش از یک روش منحصربه فرد استفاده کردند که مجموعه‌ای از مواد شیمیایی را بر روی مواد برای پاکسازی ترکیبات پروتئینی آنها یا اجزای معدنی‌شان اعمال می‌کند.

این کار به آنها اجازه بررسی بهتر ساختارها و ویژگیهای مواد را می‌دهد. آنها پس از درمان صفحات استخوانی دم اسب دریایی با مواد شیمیایی دریافتند که درصد مواد معدنی درون آنها به میزان کم 40 درصد بوده که در مقایسه، این میزان در استخوان گاو 65 درصد است.

این پژوهش در مجله Acta Biomaterialia منتشر شده است.