پارس ناز پورتال

قاصدک 24

زندانی بسیارمخوف در کوه های کره شمالی..عکس

زندانی بسیارمخوف در کوه های کره شمالی..عکس
زندانی بسیارمخوف در کوه های کره شمالی..عکس
 
 
سازمان عفو بین المل بر اساس عکس های ماهواره ای اعلام کرد که کره شمالی اردوگاه کار اجباری مخفی در کوه خود را وسعت بخشیده است.
به گزارش مشرق به نقل از انتخاب، گفته شده است که حدود 200 هزار نفر در این زندان مخوف وجود دارند که مشغول به کار اجباری می باشند. انها محصولاتی نظیر سیمان و ذغال تولید می کنند.
در تصویر با مربع های قرمز، قسمت های مختلف این زندان مخفی در کوه نشان داده شده است.

 
 
زندانی بسیارمخوف در کوه های کره شمالی..عکس 
 
زندانی بسیارمخوف در کوه های کره شمالی..عکس