پارس ناز پورتال

قاصدک 24

کاهش وزن شگفت انگیز این خانم 24 ساله 140 کیلویی

مجموعه : رژیم و تغذیه
کاهش وزن شگفت انگیز این خانم 24 ساله 140 کیلویی
زنی که با خوردن روزانه دو وعده ناهار و دو وعده شام وزنش به بیش از 139 کیلوگرم رسیده بود ،پس از آنکه به او گفته شد اضافه وزنش منجر به مرگ وی خواهد شد، 76 کیلو وزن کم کرد.استیسی اسمیت 24 ساله در بیرون از خانه مخفیانه در طول روز غذا می خورد و هنگام بازگشت به خانه نیز در حالی که به مادرش در پخت غذا کمک می کرد، ناهار دوم را می خورد.
 


در طول مدرسه نیز مادرش همیشه یک ناهار کامل برای او تدارک می دید و اطلاع نداشت که استیسی در مدرسه نیز غذاهای مجانی دریافت می کند.استیسی پیش از برگشت مادر 45 ساله اش از سر کار و آماده کردن شام، برای خودش شام درست می کرد و بعد وعده دوم شام را نیز با خانواده صرف می کرد.
 

کاهش وزن شگفت انگیز این خانم 24 ساله 140 کیلویی
 
 
 
منبع:سیمرغ