پارس ناز پورتال

اخذ ویزای تحصیلی

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

روش عجیب فرار این مرد از دست نامزدش (عکس)

روش عجیب فرار این مرد از دست نامزدش (عکس)
این تصاویر به نظر می رسد وحشتناکترین راه فرار از دست دوست دختر باشد. دختر چینی اهل شهر هایکو توسط دوست پسرش عمدا درون چاهی انداخته شد.این تصاویر به خوبی نشان می دهد خانم در حالی که کنار نامزدش چتر به دست دارد در حال راه رفتن است که یکباره توسط نامزدش همراه با چترش به چاه اب انداخته می شود.گفته می شود زن با سرو صدای زیاد سعی داشته عابران پیاده را باخبر نماید اما موفق نمی شود و تقریبا سه روز تمام درون چاه به سر می برد.
 


او سعی می نماید بوسیله لباسهای خود طنابی ساخته و از چاه بیرون اید اما موفق نمی شود.به گزارش پارس ناز پس از سه روز سپری در چاه عاقبت یکی از رهگذران متوجه سر و صدایی از درون چاه می گردد و به اتفاق چند نفر دیگر خانم در حالی از چاه بیرون اورده می شود که تنها لباسهای زیر به تن دارد و رنگ چهره او پریده و قسمتهایی از بدنش متورم شده بود.مردی که خود را نامزد دختر می داند به پلیس می گوید برای قماربازی 16500 دلار از نامزدش قرض گرفته و چون نتوانسته وجه را پس دهد مرتکب چنین عمل وحشتناکی شده است.
 

روش عجیب فرار این مرد از دست نامزدش (عکس)
 

روش عجیب فرار این مرد از دست نامزدش (عکس)
 

روش عجیب فرار این مرد از دست نامزدش (عکس)
 

روش عجیب فرار این مرد از دست نامزدش (عکس)
 

روش عجیب فرار این مرد از دست نامزدش (عکس)
 
 
 
اختصاصی پارس ناز