پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این دختر 8 برابر زودتر از دیگران پیر خواهد شد + تصاویر

این دختر 8 برابر زودتر از دیگران پیر خواهد شد + تصاویر
هیلی اوكینز اكنون 13 ساله است اما به نوعی بیماری نادر دچار است كه قبل از رسیدن به سن نوجوانی پیر میشود.به گزارش پارس ناز او برای جشن تولد 14 سالگی اش شرح زندگی اش را نوشته است . نام این كتاب  پیرتر از موعد است و او آن را به كمك مادرش در مورد بیماری اش و سلیقه و علایقش نوشته است.
هیلی به دلیل این بیماری در سن 13 سالگی بدنی متعلق به یك زن 105 ساله دارد و تقریبا 8 برابر سرعت معمولی از عمر وی كاسته میشود. كسانی كه از این بیماری رنج میبرند در اثر حمله قلبی و در میانگین سنی 13 سال می میرند.
این دختر 8 برابر زودتر از دیگران پیر خواهد شد + تصاویر
هیلی در كتابش نوشته است یك نفر در 8 میلیون نفر به این بیماری بسیار نادر دچار میشود. در حال حاضر 89 كودك در 32 كشور جهان به این بیماری دچار هستند.
این دختر 8 برابر زودتر از دیگران پیر خواهد شد + تصاویر
این دختر 8 برابر زودتر از دیگران پیر خواهد شد + تصاویر
این دختر 8 برابر زودتر از دیگران پیر خواهد شد + تصاویر