پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

كانتورینگ یا آرایش ترمیمی چگونه است؟؟؟

كانتورینگ یا آرایش ترمیمی چگونه است؟؟؟
كانتورینگ یكی از مراحل آرایش میباشد كه نواقص اجزاء
صــورت را میپوشاند. شما با این تكنیك قادر خواهید بود
چهره خود را به فرم ایده آل نزدیك سازید.

 كانتورینگ فرم صورت: از آنـجـایی كه ایده آل ترین
فرم صورت، فرم بیضی شكل می بـاشـد هـنـگام آرایش
می تـوانـیـد فـرم صورت خود  را با استفاده از كرم پودر و
رژ گـونـه  بـه ایـن فرم مطلوب درآورید. در اشكال زیر رنگ
قهوه ای كرم پودر تیره تر (كـانـتور)، رنـگ زرد كـرم پـــودر
روشنتر (هایلایت) و رنگ سبز رژ گونه میباشد.

صورت گرد:

1– كانتور = اطراف فك، شقیقه ها و گردن.
2– هایلایت = وسط بینی، وسط گونه ها، پیشانی و چانه.
3– رژ گونه = زیر استخوان گونه.

 

صورت قلبی شكل:

1– كانتور = شقیقه ها و چانه.
2– هایلایت = زیر گونه ها روی خط فك.
3– رژ گونه = روی استخوانهای گونه.

صورت كشیده:

1– كانتور = پیشانی (سر حد موی سر و پیشانی)، چانه، زیر گونه ها.
2– هایلایت = بالای استخوانهای گونه و پیشانی.
3– رژگونه = استخوانهای گونه.

صورت مستطیلی شكل:

1– كانتور = اطراف فك و شقیقه ها.
2– هایلایت = چانه، شقیقه ها و بالای استخوانهای گونه.
3– رژ گونه= روی استخوانهای گونه.

 

صورت گلابی شكل:

1– كانتور = اطراف فك و گردن.
2– هایلایت = وسط بینی، وسط گونه ها و شقیقه ها.< BR > 3- رژ گونه= دو طرف استخوانهای گونه.

 

صورت مربعی شكل:

1– كانتور = اطراف فك و شقیقه ها.
2– هایلایت = وسط بینی، وسط گونه ها و چانه.
3-رژ گونه= دو طرف استخوانهای گونه.

 

نكته:سر حد كرم پودرهای روشنتر و تیره تر را طوری در هم بیامیزید كه خط جدا كننده میان آنها مشخص نباشد.

نكته:از یكی از قوانین رنگها برای اصلاح نواقص صورت خود بهره گیرید:

* رنگهای روشن اجزاء صورت را بزرگتر، برجسته تر، جلو تر و بیرون زده تر جلوه میدهند.

* رنگهای تیره اجزاء صورت را كوچكتر، عقب تر، دور تر و نامشخص تر جلوه میدهند.

1- پهن تر كردن بینی باریك: دوطرف بینی را با كرم پودر روشنتر هایلایت كنید. چنانچه بینی نوك تیزی دارید  از كرم پودر با درجه رنگ تیره تر بروی نوك بینی استفاده كنید.

2– پنهان كردن برآمدگی روی بینی: با زدن كرم پودر تیره تر درست روی برآمدگی و هایلایت كردن  دو طرف برآمدگی  با كرم پودر روشنتر.

3– صاف جلوه دادن بینی خمیده: استفاده از كرم پودر تیره تر روی قسمت برآمدگی و هایلایت كردن طرف مقابل بینی با كرم پودر روشنتر.

4- باریك كردن بینی پهن: استفاده از كرم پودر تیره تر دو طرف بینی و هایلایت كردن خط میان بینی با كرم پودر روشنتر.

5– كوتاه ساختن بینی بلند: با كرم پودر تیره تر نوك و بخش زیرین بینی را كانتور كنید.

6– برای كوتاه تر جلوه دادن پیشانی بلند: از كرم پودری كه 3 درجه تیره تر از رنگ چهره تان است  در سر حد پیشانی و موی سر خود بزنید و بسمت پایین آن را پخش و درآمیزید.

7- برای بلندتر جلوه دادن پیشانی كوتاه: مانند مراحل فوق عمل كرده اما از كرم پودری كه 3 درجه روشنتر از پوست صورت تان است استفاده كنید.