پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

تصاویر رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن

تصاویر رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن
پارس ناز :  رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن پس از ساعت ها بارش باران ساکنان پکن شاهد رنگین کمانی بودند که در نوع خود عجیب بود.
 
شاید شما هم مانند اکثر افراد رنگین کمان های بسیاری را دیده باشید اما این رنگین کمان پکنی در مه پدیدار شده و در نوع خود نادر بوده است.

 

تصاویر رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن
تصاویر رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن

 
تصاویر رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن
تصاویر رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن
تصاویر رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن
 
تصاویر رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن
 
تصاویر رنگین کمانی مرتفع و عجیب در آسمان پکن