پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تصاویر دیدنی راهبان و ترانجنسی ها در صف ارتش!

تصاویر دیدنی راهبان و ترانجنسی ها در صف ارتش!

تصاویر راهبان و ترانجنسی ها در صف ارتش!  رادیو چین: فصل جذب سربازان جدید ارتش تایلند آغاز شده است.

 

پارس ناز : طبق قانون تایلند، ماه آوریل هر سال بازرسی فیزیکی برای خدمت سربازی میان همه مردان بالای 21 سال کشور برگزار می شود. راهبان و ترانجنسی ها نیز در این ردیف قرار می گیرند.

 

شایان ذکر است در تایلند ترانجنسی ها از لحاظ حقوقی، جزو مردان شناخته می شوند.

 

تصاویر دیدنی راهبان و ترانجنسی ها در صف ارتش!
تصاویر دیدنی راهبان و ترانجنسی ها در صف ارتش!
تصاویر دیدنی راهبان و ترانجنسی ها در صف ارتش!
تصاویر دیدنی راهبان و ترانجنسی ها در صف ارتش!
تصاویر دیدنی راهبان و ترانجنسی ها در صف ارتش!
تصاویر دیدنی راهبان و ترانجنسی ها در صف ارتش!