پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این کندو ها دیگر به زنبور ها اسیب نمیرساند

این کندو ها دیگر به زنبور ها اسیب نمیرساند
این کندو ها دیگر به زنبور ها اسیب نمیرساند یک پرورش‌دهنده زنبور عسل با استفاده از یک کندوی جدید، بدون اینکه به زنبورها آسیبی وارد شود عسل برداشت می‌کند.
 
 
 

به گزارش پارس ناز ، «استوارت» و «صدار آندرسون» یک پدر و پسر زنبوردار استرالیایی هستند که سال‌هاست یک کندو به نام «فلا» برای زنبورهای خود ساخته‌اند که می‌توانند از طریق این کندو به طور خودکار بدون اینکه درِ کندو را باز کنند و بدون آسیب رساندن به زنبورها، عسل برداشت ‌کنند.

 

این کندو دارای شیر آب است و در انتهای کندو از سلول‌های مصنوعی استفاده شده است.

 

این کندو ها دیگر به زنبور ها اسیب نمیرساند

 

این کندو ها دیگر به زنبور ها اسیب نمیرساند

 

این کندو ها دیگر به زنبور ها اسیب نمیرساند

 

این کندو ها دیگر به زنبور ها اسیب نمیرساند