پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این آقا با یه تیر دو نشون زد

این آقا با یه تیر دو نشون زد

این آقا با یه تیر دو نشون زد ماهیگیری پس از صید یک ماهی متوجه موضوع جالبی شد. در دل این ماهی یک قورباغه جای گرفته بود که نکته ی جالب تر زنده بودن این قورباغه بود.

 

پارس ناز در ادامه عکس هایی از این صید شگفت انگیز ببینید.

 

این آقا با یه تیر دو نشون زد

صید ماهی

این آقا با یه تیر دو نشون زد

قورباغه زنده در دل ماهی

این آقا با یه تیر دو نشون زد

صید کردن ماهی