پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل

قاصدک 24

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست بسیاری از مردم از مار وحشت دارند مخصوصا آنکه مار افعی باشد.ضهر مار افعی می تواند در کمتر از 1 ساعت یک انسان را از پای درآورد.

 

پارس ناز : شغل این آقا پرورش مارهای افعی است. واوا سورش ، این مرد هندی شغل عجیبی دارد. او یک پرورش دهنده و رام کننده مار است. او همچنان با مار ها سر و کله میزند که گویی یک موش در دست گرفته است. او با نمایش تسلطش بر مار ها هزینه زندگی خود را در میآورد.

 

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست

این مرد مار افعی پرورش

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست
 
 این مرد مار افعی پرورش
 
این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست
 
 این مرد مار افعی پرورش

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست

این مرد مار افعی پرورش 
 
این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست
 
این مرد مار افعی پرورش 

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست

 

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست

 
 
این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست
 
 

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست

 

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست

 

این مرد شجاع ترین ماربان دنیاست