پارس ناز پورتال

تبلیغات

عکس های نایاب از ثروتمند ترین مردان عربستان

عکس های نایاب از ثروتمند ترین مردان عربستان
شاهزاده الولید بن طلال تنها عضو خانواده سلطنتی عربستان سعودی است که در لیست ثروتمندترین های فوربس قرار گرفته است.

در رده دهم، ولیعهد خالد بن محفوظ است که 2 میلیارد دلار می ارزد.


رده نهم متعلق به ولیعهدهای شیخ سلیمان القصیبی است که 2 میلیارد دلار می ارزند. 


در رده هشتم، شیخ محمد الراجحی با 1.5 میلیارد دلار قرار دارد.


رده هفتم، شیخ صالح کامل با 1.7 میلیارد دلار قرار دارد.


رده ششم از آن شیخ عبدالله الراجحی با 2.2 میلیارد دلار است.


شیخ محمد عیسی (چپ) 2.2 میلیارد دلار می ارزد.


رده چهارم متعلق به شیخ سلیمان الراجحی با 5.9 میلیارد دلار است.


محمد بن عیسی الجابر با 7 میلیارد دلار در رده سوم است. 


محمد العمودی با 12.5 میلیارد دلار رده دوم را به خود اختصاص داده است.


و ثروتمندترین مرد عربستان سعودی، شاهزاده الولید بن طلال با ثروتی به ارزش 18 میلیارد دلار است.

عکس های نایاب از ثروتمند ترین مردان عربستان