پارس ناز پورتال

قاصدک 24

گاوی که با شماره 7 روی پیشانیش حسابی جنجال برانگیز شد

گاوی که با شماره 7 روی پیشانیش حسابی جنجال برانگیز شد

گاوی که با شماره 7 روی پیشانیش حسابی جنجال برانگیز شد ، یک شماره هفت جدید وارد پنسلوانیا شد.در دهکده ویل در پنسلوانیای امریکا گاوی متولد شده است که بر روی سرش با رنگ سفید شماره هفت هک شده است.

 

مردم هم نام او را بخاطر هم شماره بودن با شماره هفت تیم فوتبال امریکایی شهرشان بن نامیدند.این مزرعه عکس این گاو را بعد از اینکه در فیسبوک منتشر کرد حسابی جنجال برانگیز شد و حتی شبکه تلویزیونی WJAC هم از او گزارشی تهیه کرد.

 

تنها چند ساعت بعد از انتشار این عکس در فیسبوک ۱۱۰۰ نفر عکس را لایک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر نظرات خود را زیر ان نوشتند.قرار است این مزرعه این گاو را که حالا بن نام دارد چند روز دیگر در معرض عموم قرار دهند.

گاوی که با شماره 7 روی پیشانیش حسابی جنجال برانگیز شد

گاوی که با شماره 7 روی پیشانیش حسابی جنجال برانگیز شد