پارس ناز پورتال

قاصدک 24

ماسک مخصوص برای چشم ها

ماسک مخصوص برای چشم ها

مواد لازم : یک قاشق غذاخوری روغن زیتون تصفیه نشده به همراه 2گرم نمکسفره. این دو را باهم مخلوط کرده سپس

با دقت کامل یه زیر چشم بکشید وبسیارمواظب باشید که از آن داخل چشم نشود.بعد از حدود 45 دقیقه انرا با آب

وصابون به آرامی بشویید. از این محلول به مدت یک هفته وبه فاصله یکروز در میان استفاده نمایید.