پارس ناز پورتال

قاصدک 24

راهی ساده برای آرامش اعصاب

راهی ساده برای آرامش اعصاب
 

متخصصان معتقدند، یادداشت‌هاي روزانه درباره احساسات و شرایط می تواند از بار عصبی ذهن و روح افراد بكاهد و بـه آن‌ها در تخلیه احساسات روانی كمك كند.

گاهی فشارهای عصبی بـه اندازه‌اي زیاد میشوند كه افراد رابه گریه انداخته یا موجب لرزش اندام انها میشوند و گاه شرایط بـه اندازه‌اي ناگوار میشود كه سكته‌هاي مغزی و قلبی بـه وقوع می‌پیوندد؛ اما متخصّصان معتقدند كه نوشتن تا حدود زیادی بـه كاهش استرس كمك می‌كند.

بـه گفته آن‌ها، یادداشت‌هاي روزانه درباره احساسات و شرایط می تواند از بار عصبی ذهن و روح افراد بكاهد و بـه آن‌ها در تخلیه احساسات روانی كمك كند.

كارشناسان می گویند افكار و احساسات خودرا بدون هیچ قضاوتی روی كاغذ بیاورید. بـه این ترتیب از آن انچه در درون شـما می گذرد آگاه می شوید.

گام بعدی شناسایی منبع خشم و استرس و كمك بـه ایجاد تغییر اسـت. بازبینی افكار و احساساتی كه بـه رشته تحریر درآمده‌اند بشما كمك می‌كند درك بهتری از احساسات خود داشته باشید و راه‌هاي كنترل آن رابه مناسب ‌ترین شكل شناسایی كنید.