پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

قارچی که، شاه قارچ ها شد (عکس)

قارچی که، شاه قارچ ها شد (عکس)
"اد" و "امی" دلانی، اهل لزلی در میشیگان، در باغچه پشت خانه شان قارچی را بزرگتر از توپ بسکتبال پیدا کردند.

 
قارچ کالواتیا


کشف یک قارچ، بزرگتر از توپ بسکتبال در میشیگان 

این قارچ  از نوع کالواتیا گیگانتا بوده و در اروپا و شمال امریکا رشد می کند.البته آنها نه یکی، بلکه چند قارچ بزرگ را پیدا کرده و به جاناتان والتون استاد بیولوژی در دانشگاه میشیگان نشان دادند و وی نیز نوع آن را کالواتیا تشخیص داد.
 
به گفته این استاد، قارچ کالواتیا تا 19 کیلوگرم وزن و 5 فوت رشد می یابد.9خانواده دلانی با دعوت از دوستان، از قارچ های بزرگ صحبت کردند اما کسی باور نکرد تا اینکه موضوع را رسانه ای کرده و روزنامه های محلی به خانه آنها ریختند.