پارس ناز پورتال

تعبیر خواب پرستو | دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرستو | دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پرستو 

تعبیر خواب پرستو نمادی از امید و نوید است. این خواب با توجه به جزئیات خواب و شرایط بیننده خواب تعابیر متفاوتی دارد. دیدن پرستوی سفید در خواب خوب است اما پرستوی سیاه خوب نیست و ممکن است خبر از مرگ کسی بدهد. اما رها کردن پرستو از قفس و داشتن احساس خوب در خواب به معنی پایان درد و رنج و غصه است. در زیر از زوایای مختلفی پرستو در خواب را تعبیر کرده ایم.

 

تعبیر خواب پرستو از دیدگاه ابن سیرین

اگر شخصی در خواب ببیند که پرستویی دارد و یا کسی این پرستو را به او داد به معنی انس گرفتن با شخصی است که از او جدا شده است و همچنین در مقام این شخص قرار می گیرد. اگر پرستو از دست مرد بیفتد و یا کشته شود به معنی جدایی خواهد بود.

 

تعبیر خواب پرستو از دیدگاه اچ میلر

دیدن پرستو در خواب به موفقیت در عشق تعبیر شده است. اچ میلر می گوید شنیدن صدای پرستو در خواب نشان دهنده شنیدن خبرهای خوب است.

 

دیدن پرستو در خواب از دیدگاه ابراهیم کرمانی

ابراهیم کرمانی می گوید: دیدن پرستو در خواب نشان دهنده مرد توانگر با خرد است. اگر پرستو ماده باشد نشان دهنده زن توانگر با خرد است. اگر زنی در خواب ببیند که پرستو از دست او رها شد یعنی از مرد توانگر جدا می شود. اگر پرستو در دست شخص بمیرد تعبیر آن به مرگ یار و جدایی و اندوه زیاد اشاره می کند.

تعبیر خواب پرستو 

دیدگاه جابر مغربی درباره تعبیر خواب پرستو

اگر شخصی در خواب پرستویی را فرا گرفت به معنی این است که از رنج و اندوه رها می شود و از ترس و ناامیدی فارغ می شود.

 

دیدگاه آنلی بیتون درباره تعبیر خواب پرستو

آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب پرستو می گوید: پرستو دیدن در خواب اشاره به هماهنگی اعضای خانواده و آرامش آن ها می کند. اگر پرستو سالم باشد تعبیر آن آرامش است اما پرستوی زخمی و مرده در خواب اشاره به گرفتار شدن در غم و ناامیدی است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پسر دار شدن | دیدن خواب پسر چه تعبیری دارد؟

 

دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی درباره پرستو در خواب

تعبیر خواب پرستو از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی بدین شرح است: صدای پرستو در خواب نشان دهنده صدای عزیز سفر کرده است. لانه کردن پرستو در خانه نشان دهنده عاشق شدن و وارد شدن شور و انگیزه به زندگی است. کشتن پرستو یا فرار کردن پرستو تعبیر خوبی ندارد و به از دست دادن امید در زندگی اشاره می کند.

 

دیدن جوجه های پرستو در خواب هم مبارک و خوب است. دیدن یک پرستو در خواب خوب است اما دیدن پرستوی زیاد می تواند نشان دهنده حسرت خوردن و مشاهده کامروایی دیگران باشد. لانه کردن پرستو در خانه نوید ازدواج و عشق است.

 

دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پرستو در بیشتر موارد خوب است. پرستو به یک انسان مبارک یا یک زن با فضلیت تعبیر شده است. اینکه در چه حالتی پرستو را در خواب ببینید تعبیر آن متفاوت است. اگر پرستو را در دست گرفته باشید یعنی مال حرامی دارید و یا مرتکب گناهی شده اید. اگر فردی در خواب پرستویی را ببیند که در خانه ی او برای خود لانه درست کرده و جوجه های خود را در آنجا پرورش می دهد.

 

به معنی کسب روزی حلال و رسیدن به منفعت و پول است. اگر فرد در خواب ببیند که پرستویی در دست دارد و این پرستو می میرد نشان دهنده مرگ صاحب پرستو است و این ممکن است باعث اضطراب و پریشانی فرد شود. اگر فرد در خواب ببیند که پرستوی از دسته یا گله پرستوها جدا شد به این معنا است که یکی از اقوام و نزدیکان شما مهاجرت می کند و یا به یک سفر دور دست و طولانی می رود.

 

در تعبیری دیگر آمده است که پرستو در خواب نشان دهنده نیکی در تجارت است. اگر فردی در خواب ببیند که تبدیل به پرستو شده است و پرواز می کند نشان دهنده آن است که دزدها به خانه او وارد می شوند. پرستو در خواب نماد خوش بینی و امید و تجدید زندگی است. پرستوی سیاه در خواب نشان دهنده ایمنی، امید و جاه طلبی است.

 

تعبیر خواب پرستو در خانه

تعبیر خواب پرستو در خانه نشان دهنده شادی و عشق است. این خواب نشان دهنده ی داشتن دوستی است که به آن دلبسته و وابسته شده اید. در آینده نزدیک این دوست به شما ابراز علاقه می کند و حس واقعی خود را با شما در میان می گذارد. ممکن است شما به عشقتان اعتراف کنید. تشکیل این دوستی بعد از مدتی به یک رابطه پایدار و عاطفی تبدیل می شود اما نباید در این مسئله عجول باشید.

 

تعبیر خواب لانه پرستو

اگر در خواب لانه پرستو ببینید به این معنی است که در آینده ای نزدیک هدیه ای دریافت می کنید. در واقع شما عادت ندارید خواسته هایتان را از دیگران طلب کنید از این رو با دیدن چنین خوابی هدیه ای خوشحال کننده از طرف اعضای خانواده دریافت می کنید. تعبیر لانه کبوتر در خواب بیانگر موفقیت در کسب و کار است. اما اگر در خواب ببینید که در حال خراب بودن لانه پرستوها باشید تعبیر خوبی ندارد.

تعبیر خواب گرفتن پرستو 

بیانگر این است که شما افسرده و ناامید هستید. اگر در حال حاضر در موقعیت ناخوشایندی هستید می توانید با تلاش موقعیت خود را تغییر دهید و از تغییرات مثبت لذت ببرید. اگر در خواب ببینید که کس دیگری در حال خراب کردن لانه پرستو است به این معنی است که اطراف شما افرادی وجود دارند که ناامید شده اند و افسرده هستند. شما برای تغییر حال اطرافیان تلاش زیادی خواهید کرد. زندگی خود را وقف کسی نکنید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب کتاب چیست؟ دیدن کتاب در خواب چه معنایی دارد؟

 

شکار پرستو در خواب

تعبیر خواب شکار پرستو بیانگر این است که برای تغییر دیگران راه اشتباهی را پیش گرفته اید. این خواب نشان می دهد که شما شخص مهمی در زندگی دارید که اهمیت زیادی برای او قایل هستید و تلاش می کنید تا او را شبیه به خود کنید. باید شما تمام سعی خود را بکنید تا طرف مقابلتان را در تصمیم گیری آزاد بگذارید.

 

اگر در خواب دیدید که دیگران پرستو شکار می کنند تعبیر آن این است که شما شاهد بی عدالتی بزرگی خواهید بود. در واقع شما با گروهی از افراد برای سرنوشت یک نفر تصمیم گیری می کنید که این تصمیمات کاملا اشتباه هستند و شما هیچ قدرتی برای تغییر آن ها ندارید.

 

تعبیر خواب غذا دادن پرستو به بچه هایش

غذا دادن پرستو به بچه هایش در خواب بیانگر این است که شما با یکی از دوستان و یا نزدیکانتان صاحب بچه می شوید. این موضوع برای شما خوشحال کننده است. اگر پرستو در خواب به بچه های خود پرواز کردن بیاموزد به این معنی است که شما هدایای ارزشمندی را از مهمانان خارج از کشور دریافت می کنید. شما از این هدایا و دیدار این دوستان استقبال زیادی می کنید.

 

تعبیر خواب پرستو برای زنان

اگر دختر مجرد پرستویی را در خواب ببیند به معنی این است که امید تازه ای در او جوانه می زند و این می تواند نشانه ای از عشق باشد. این خواب نشان دهنده ی پاکدامنی و پاکی روح نیز است. در تعبیری دیگر پرستو دیدن در خواب نشان دهنده ازدواج است. اگر دختری مجرد خواب ببیند که پرستویی در خانه او لانه کرده احتمالا به زودی ازدواج خواهد کرد.

 

پرستو دیدن در خواب زن متاهل نشان دهنده ی امرار معاش یا مسافرت است. اگر زن متاهل در خواب ببیند که دو پرستو از خانه او بیرون رفتند یعنی برای امرار معاش زن و مرد با هم مسافرت می کنند. اما اگر یکی از پرستوها از خانه خارج شد یعنی شوهر به تنهایی برای تامین معیشت مسافرت میکند. اگر پرستو در خواب همراه با چیزی در منقار برگردد به معنی این است که همسر با پیروزی به خانه باز خواهد گشت.

 

اگر زن متاهلی خواب ببیند که یک پرستو در سقف آشپزخانه او لانه درست کرده است نشان دهنده کسب روزی حلال است. اگر زنی در خواب ببیند که در لانه پرستو جوجه یا تخم وجود دارد نشان دهنده بارداری است. اگر زن بارداری چنین خوابی ببیند به معنی زایمانی راحت همراه با آرامش است.

 

تعبیر خواب گرفتن پرستو

تعبیر خواب پرستو برای زمانی که پرستویی را در دست دارید اشاره به رفتار ملایمت آمیز تر با دوستان است. شما باید با دیدن چنین خوابی کمی در رفتار خود تجدید نظر کنید. درست است که دوستان شما ممکن است اشتباهات زیادی مرتکب شوند اما مراقبت دائم از آن ها اصلا گزینه درستی نیست.

تعبیر خواب کشتن پرستو 

شما باید اجازه دهید تا آن ها خودشان خوب و بد را تشخیص دهند. به جای مراقبت دائمی به آن ها عشق بورزید چون عشق ورزیدن باعث می شود تا ارتباط شما نزدیکتر و صمیمی تر شود.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب النگو از دیدگاه معبران مختلف

 

کشتن پرستو در خواب

تعبیر خواب پرستو کشتن در خواب اشاره به مرتکب شدن به گناه بزرگ است. این گناه ممکن است به دلیل بدبینی بیش از حد اتفاق بیفتد. اگر این احساس بدبینی را از خود دور کنید و نسبت به همه خوش بین باشید قطعا از مرتکب شدن به گناه دور خواهید ماند. داشتن احساس بدبینی نسبت به دیگران تنها باعث آزار و اذیت آن ها می شود.

 

تعبیر خواب پرستو زخمی

اگر در خواب خود یک پرستو را زخمی کردید و به او آسیب رسانید به معنی آزار رساندن به کسی است که دوستش دارید. شاید این آزار کلامی باشد و حرفی را بزنید که طرف مقابلتان ناراحت شود و بعد پشیمان شوید. احساسات منفی عاملی برای دور کردن شما از عزیزانتان است. پس مواظب باشید تا این احساسات منفی بر شما غلبه نکنند و با کنترل عصبانیت خود باعث رنجش کسی نشوید.

 

تعبیر خواب پرواز پرستو

پرواز پرستو در خواب اگر به سمت جنوب باشد تعبیر آن خوب نیست و باید بیننده خواب منتظر خبرهای بد باشد. احتمالا اتفاقی عجیب برایتان می افتد که اصلا منتظر آن نبودید. اگر چنین خوابی دیدید خود را برای اتفاقات پیش رو آماده کنید.

 

تعبیر خواب پرستوی مرده

تعبیر پرستوی مرده در خواب اشاره به مشکلات بزرگ دارد. شما استرس و نگرانی زیادی بابت موضوعات مختلف دارید. شما علاوه بر اینکه مشکلات خود را بزرگ می بینید مشکلات دیگران را هم بزرگ می دانید و ریشه و مقصر تمامی این مشکلات را خودتان می دانید. شما باید به این درک برسید که مشکلات دیگر اصلا به شما ربطی ندارند و هر کس مسئول اشتباهات خودش است.

دیدن پرستو روی سیم برق در خواب

این خواب بیانگر خبر خوبی است که به شما می رسد. تعبیر پرستو در خواب برای زمانی که این پرنده روی سیم برق باشد به معنی ثابت نماندن اوضاع است. اگر شرایط شما فعلا مساعد نیست و در کارهای خود موفق نمی شوید اصلا نگران نباشید این شرایط تغییر می کند و روزهای جدید و خوبی در انتظارتان خواهد بود. گذر زمان و صبر پیشه کردن می تواند کمک کننده خوبی باشد.

 

تعبیر خواب دیدن پرستو در قفس

تعبیر خواب پرستو در قفس خوب نیست و نماد روحیه بد است. احتمالا در چند وقت اخیر تجربه شکست داشته اید و یا نگران چیزی بوده اید. اما اگر بیشتر فکر کنید خواهید دید که هیچ چیز ارزش نگرانی و ناراحتی را ندارد و باید بیشتر تلاش کنید تا شاد باشید. تعبیر دیگر این خواب شروع جدید برای جوانانی است که می خواهند زندگی جدیدی را آغاز نمایند.

 

تعبیر خواب دیدن پرستو کنار پنجره

دیدن پرستو در کنار پنجره خوب است و خبر از آغاز یک دوستی را می دهد. اگر شما اخیرا با کسی ملاقات داشته اید احتمالا یک دوستی شگفت انگیز را با این فرد آغاز خواهید کرد. به زودی شما پی به نقاط مشترک هم می برید و دوستی خود را شروع می کنید. این مسئله ممکن است دوستان قدیمی شما را دلخور کند اما شما هیچ توجهی به این موضوع نخواهید کرد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب انار | دیدن انار در خواب چه تعابیری دارد؟

 

دیدن دسته پرستوها در خواب

تعبیر خواب دسته پرستوها در خواب نشان دهنده شادی است. در واقع شما در آینده ای نزدیک به چیزی خوشحال کننده که مدت ها آرزوی آن را داشته اید می رسید. یا ممکن است خبرهای خوشحال کننده ای از عزیزان خود دریافت نمایید.

تعبیر خواب پرستو سفید

تعبیر خواب غذا دادن به پرستو

غذا دادن به پرستو در خواب به معنی تلاش بیش از حد برای راضی نگه داشتن افرادی است که اصلا شایسته این تلاش نیستند. به جای این تمام وقت خود را صرف راضی نگه داشتن آن ها کنید افرادی شایسته را انتخاب نمایید و با آن ها وقت بگذرانید و یا اینکه به خودتان بیشتر بها دید و زندگی خود را صرف خوشحالی خودتان کنید.

 

اگر در خواب دیدید که دیگران به پرستو غذا می دهند تعبیر آن اختلاف شدید با شخصی دیگر است. اگر دو طرف دعوا لجباز باشند این بحث می تواند به دعوا ختم شود. پس اگر دنبال دعوا نیستید سکوت کنید چون چنین بحث هایی هیچ نتیجه ای نخواهند داشت.