پارس ناز پورتال

تعبیر خواب پسته چیست؟ | دیدن خواب خوردن پسته چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پسته چیست؟ | دیدن خواب خوردن پسته چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پسته چیست؟ 

تعبیر خواب پسته از نظر بیشتر معبرین به مفاهیم مختلفی از قبیل مال و ثروت، کسب دارایی و درجات بالا اشاره می کند. دیدن پسته در خواب نمادی از آمادگی شما برای ورود به مرحله جدیدی از زندگی و کسب تجربیات جدید است.

 

دیدن پسته سمبلی از شادی و خوشحالی در زندگی می باشد. شاید مشکلاتی به ظاهر سخت شما را درگیر کنند اما این مشکلات شما را محک می زنند تا شما را برای ورود به درجات بالاتر آماده کنند.

 

معانی مختلفی از تعبیر خواب پسته استنباط می شود که برخی از آن ها شامل کسب مال حلال، وجود مردی چشم پاک، رسیدن به وجه نقد از طرف افراد بخیل و حسود، وجود استعدادهای ذاتی و بالقوه، داشتن رازی مخفی در درون ذهن و فکرو … هستند. در زیر جزئیات این خواب را بیشتر بررسی می کنیم.

 

تعبیر خواب چیدن پسته تازه از درخت

همانطور که تعبیر خواب پسته خبر از وقایع خوب می دهد تعبیر خواب چیدن پسته از درخت هم بیانگر خوشبختی، موفقیت و ثروت است. دیدن چنین خوابی نشان دهنده این است که بیننده خواب تمام تلاش های خود را کرده است و حالا به اهداف خود رسیده و ثمره تلاش خود را برداشت می کند. چیدن پسته تازه از درخت در خواب به خوشبختی و موفقیت در زندگی اشاره می کند.

 

بیننده خواب با دیدن چنین خوابی پیشرفت را در کار خود تجربه می کند و یا ممکن است رابطه عاشقانه ای را شروع کند. چیدن پسته فراوان از درخت هم به ثروت و فراوانی اشاره می کند که در آینده ای نزدیک به آن دست پیدا می کنید. دادن پسته های چیده شده از درخت به دیگران به بخشندگی و خضوع شما اشاره می کند. این خواب نشان می دهد که تمایل به کمک به دیگران در شما همیشه وجود دارد.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب شنا کردن | شنا کردن در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پسته از دیدگاه محمد ابن سیرین

 

محمد ابن سیرین تعبیر خواب پسته را ثروت و فراوانی می داند. از نظر این معبر داشتن پسته در خواب به معنای رسیدن مال و روزی از طرف انسان تنگ نظر است.

تعبیر خواب پسته چیست

تعبیر خواب پسته از دیدگاه یوسف نبی (ع)

یوسف پیامبر (ع) در مورد تعبیر خواب پسته می فرماید: این خواب بیشتر خبر دهنده ایجاد مشاجره و اختلاف است.
دیدن پسته در خواب خانم به رفتار و گفتار ناپسند او اشاره می کند. مثلا ممکن است زن رفتارهایی همچون بد زبانی، گفتن حرف های ناروا پشت سر دیگران و زشت گویی داشته باشد.

 

تعبیر خواب پسته از دیدگاه دانیال نبی (ع)

دانیال نبی (ع) در مورد تعبیر خواب پسته می فرماید: دیدن درخت پسته در خواب نشان دهنده مردی است که بسیار ثروتمند و دارا است اما بخیل و ممسک است.

 

تعبیر خواب پسته از دیدگاه علامه مدنی

علامه مدنی تعبیر خواب پسته را از جوانب مختلف تفسیر کرده است که عبارتند از: اگر بیننده خواب پسته تازه با پوست را در دست خود ببیند یعنی در کارهای خود افرادی را در کنار خود دارد که بسیار صادق و بی غل و غش هستند. خرید پسته از فروشگاه یا از کسی به اضافه شدن تفریحات فرح بخش و لذت بخش در برنامه روزمره فرد اشاره می کند.

 

رها کردن پسته در خواب و یا حیف و میل کردن پسته به فعالیت و سعی و تلاشی اشاره می کند که به صورت نامعلوم و بدون هیچ گونه هدفی به آن پرداخته می شود. اگر فردی در خواب پسته بخورد اما پسته طعم خوشایندی نداشته باشد به پریشانی و ناراحتی اشاره می کند و مشکلاتی که اخیرا دامنگیر فرد شده اند.

 

فاسد شدن پسته یا وجود کرم در داخل پسته به معنی ایجاد فاصله میان فرد و عزیزانش است. خوردن پسته زمانی که طعم دلچسبی داشته باشد خوب است و به ایجاد روابط فرد با خانواده و جامعه اشاره می کند روابطی که سرشار از صمیمیت هستند. جمع شدن تعداد زیادی پسته در یک جا نوید رسیدن به آرزوهای بزرگ است.

 

تعبیر خواب پسته از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

 

تعبیر خواب پسته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی به صورت زیر است: به طور کلی دیدن پسته در خواب از دیدگاه این معبر نشان دهنده افکار و ذهنیات انسان است. به این معنی که فرد مشغولیت های ذهنی و درگیری های فکری متنوعی دارد که در برخی مواد جنبه امید بخش پیدا می کنند.

 

در واقع این خواب نشان دهنده تمرکز شما روی موضوع مشخصی است. اگر در خواب دیدید که در مقابل شما یک ظرف پسته قرار دارد دلالت بر بروز موضوعی برای شما است که افکار و ذهنیات شما را به خود مشغول می کند و روی تمام جوانب این موضوع و جزئیات آن فکر می کنید. دیدن پسته در خواب خانم ها نشان دهنده بدگویی و غیبت دیگران در جمع است.

 

دریافت کردن پسته از کسی نشان دهنده این است که ذهن و افکار شما پریشان است. اگر فردی که پسته را به شما می دهد آشنا باشد به معنی این است که موضوعی در خانواده و زندگی شما باعث پریشانی افکارتان شده است. مشاهده پوست پسته در خواب دلالت بر رنج و ناراحتی دارد که به شما میرسد.

تعبیر خواب پسته برای زن متاهل

در واقع شما برای مسئله ای تلاش می کنید که به نتیجه مطلوب نخواهید رسید. دیدن ظرف پر از پوست پسته در خواب بیانگر امری است که هیچ نتیجه ای ندارد اما اگر ظرف پر از مغز پسته باشد به معنی موفقیت در کار است. ظرف پر پسته نشان دهنده سود زیاد است.

 

اگر مرد متاهلی خواب ببیند که همسرش پسته را برای او پاک می کند و به او تعارف می کند به معنی این است که فرزندان خوش چهره برای او به دنیا می آورد. دیدن درخت پسته در خواب دلالت بر خانواده صمیمی و پر جنب و جوش دارد. به طور کلی دیدن پسته در خواب بیانگر افکار شلوغ و درگیر است. تعداد کمی از این افکار دلالت بر رنج و غم دارند و بیشتر آن ها تعابیر خوبی دارند.

 

اگر فرد میانسالی در خواب ببیند که درخت پسته ای در حیاط خانه اش رشد کرده و بر روی شاخه های درخت پسته روییده است، نشان دهنده این است که اعضای خانواده دور هم جمع می شوند و صحبت های بسیاری بین آن ها رد و بدل می شود. اگر دختر جوانی خواب ببیند که در حال خوردن پسته است یعنی عشق در دل دختر جوانه زده و به ازدواج ختم می شود.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب زنده شدن مرده | دیدن مردگان در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب پسته از نظر شیخ طوسی

شیخ طوسی در مورد تعبیر خواب پسته می فرماید: اگر در خواب از طرف معشوقتان پسته گرفتید فرقی نمی کند پسته با پوست باشد یا بدون پوست باشد به هر حال این خواب تعبیر خوشی دارد و نشان دهنده عشق و شادمانی عمیقی است که در رابطه ی شما به وجود می آید. این ارتباط و صمیمیت باعث پیشرفت و ترقی شما و رسیدن به آرزوهایتان می شود.

 

اگر در خواب معشوقتان در دهان شما پسته قرار دهد اشاره به رسیدن به لذایذ و خیر و منفعت در زمان کوتاه است.دیدن چنین خواب هایی با مفاهیم متعددی از قبیل ارتباط پایدار و ابدی، داشتن سلامتی کامل و مسرت بار، برخورداری از زندگی سعادتمندانه و با نشاط و … همراه است.

 

تعبیر خواب پسته از دیدگاه علامه طباطبایی

علامه طباطبایی رویای دیدن پسته را اینگونه تعبیر کرده است:

 

اگر در خواب خود دیدید که به شخص مرده ای پسته دادید تعبیر آن از نظر بسیاری از مردم ناخوشایند است و ممکن است دلالت بر دریافت اخبار ناخوشایند باشد. اما علامه طباطبایی چنین خوابی را خوب تعبیر کرده و نشان دهنده مفهوم خوبی است.

 

از نظر این علامه اگر پدر و مادر فوت شده شما در خواب به شما پسته دادند به این معنی است که در آینده با مشکلات مالی مواجه نخواهید شد و زندگی رو به پیشرفت و ترقی خواهید داشت.

 

گرفتن پسته از دست پدر بزرگ و مادر بزرگ فوت شده در خواب دلالت بر دریافت اخبار خوشحال کننده و غیر مترقبه است.اگر دوستی دارید که فوت شده و در خواب به شما پسته داده است بیانگر این است که شما استرس ها و نگرانی های شدیدی دارید که خود به خود فروکش می کنند.

 

اگر در خواب از دست بستگان خود مانند عمو، عمه، دایی، خاله و … پسته بگیرید خواب نیکویی است و به شادکامی و خوشبختی در زندگی اشاره می کند. اما اگر فرد ناشناسی به شما پسته داد تعبیر خوبی ندارد و دلالت بر شرایط سخت و ناخوشایند دارد.

 

تعبیر خواب پسته از نظر عبدالغنی بن اسماعیل نابلسی

 

تعبیر خواب پسته از منظر عبدالغنی نابلسی در کتاب مفاهیم خواب و رویا اینگونه آمده است: مشاهده کردن درخت پسته در خواب اشاره به مردی خردمند و وارسته است. در حالت کلی دیدن پسته در خواب نشان دهنده رزق و روزی فراوان است. یعنی فرد برای تامین مایحتاج زندگی دچار مشقت نمی شود.

تعبیر خواب خوردن پسته

دیدن پسته سبز رنگ در خواب بیانگر وجود مشکلات زیاد است. دین پسته خشک در خواب دلالت بر وجود انسانی بدخواه و کینه توز در زندگی است. دیدن پسته شور در خواب نشان دهنده این است که سفری پیش رو دارید که بسیار دلچسب و خوشحال کننده است. چنین خوابی ممکن است اشاره بر تولد فرزند دختر باشد که این دختر در آینده تاثیر خوبی روی جامعه می گذارد.

 

تعبیر خواب پسته برای زن متاهل

 

تعبیر خواب پسته برای زن متاهل نشان دهنده زندگی خوب و شرایط خوشایند در زندگی است. خرید پسته توسط زن متاهل به معنی دستیابی پول است که از طریقی به آن دست پیدا کرد. دادن پسته به زن توسط مرد نشان دهنده بارداری است. اگر زنی متاهل پسته را پاک کرد و آن را به فرزندان خود داد یعنی زندگی او سرشار از برکت و رونق می شود و دوام و پایداری همراه با رضایت و خشنودی خواهد داشت.

 

دیدن خواب درخت پسته در منزل زن متاهل به این معنی است که همسر این خانم متعهد و دست و دلباز است و از ویژگی های خوب و شایسته ای برخوردار است. کاشتن درخت پسته یا بذر پسته و یا جمع کردن پسته از روی زمین همگی تعابیر خوبی دارند و نوید اتفاقات خوش در آینده را می دهند.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب مسافرت رفتن | سفر و مسافرت در خواب چه تعابیری دارد؟

 

تعبیر خواب خوردن پسته

تعبیر خواب پسته برای زمانی که خورده شود به مال و ثروت اشاره می کند. شاید با دیدن این خوابی مالی به شما برسد و یا وجه نقدی دریافت کنید که مدت زیادی منتظر آن بودید. خوردن پسته در خواب به خوشحالی و قدرت و توان تعبیر شده است و نشان دهنده مواجه شدن بیننده ی خواب با برنامه و تحولات جدید است.

 

خوردن پسته سبز رنگ در خواب نشان دهنده متحمل شدن سختی و رنج است. خوردن پسته خشک به بدعهدی و بی وفایی و اختلاف و مشاجره دلالت می کند. خوردن پسته شور دلالت بر خیر و منفعت حاصل از زمین و ملک دارد. خوردن پسته در خواب می تواند دلالت بر دستیابی به مال و ثروت بدون مشقت و سختی است.

تعبیر خواب پسته در بارداری

اها با دیدن این رویا ممکن است از منبع نامشخصی مانند حساب های فراموش شده و … سود زیادی نصیبتان شود.
دیدن آجیل مخلوط که در آن پسته هم وجود دارد نشان دهنده تغییرات ایجاد شده در مصارف و درآمد شما است که بهتر است کنترل و مدیریتی روی هزینه های خود داشته باشید.

 

خوردن آجیل مخلوط به معنی دستیابی به دولت و آسایش و رسیدن به هدف ها و آرزوها است. خوردن آجیل در خواب به منزله برنامه ریزی هدفمند برای رسیدن به موقعیت های خوب و پایدار است. در واقع این خواب نوید این را می دهد که موانع و مشکلات کنار گذاشته می شوند و شما به ثروت و مال می رسید.

 

تعبیر خواب پسته در خواب بر اساس موضوع خواب

 

پسته تازه به همراه پوست: مشاهده کردن پسته تازه با پوست در خواب به دستیابی شما به خودمختاری و قدرت مالی اشاره می کند.

 

شکستن پوست پسته تازه: شکستن پوست پسته تازه و خوردن آن به معنی از بین رفتن مشکلات و نگرانی ها است.

 

درخت پسته: درخت پسته به معنای خانواده شلوغ و پررفت و آمد است. اگر زیر سایه این درخت بنشینید به معنی قرار گرفتن در چتر حمایت کسی است.

 

پسته تلخ: دیدن پسته تلخ در خواب به رفتارهای غریب و نا آشنایی توسط افراد اشاره می کند.

 

تعبیر خواب پسته در بارداری

تعبیر خواب پسته برای زن باردار بیانگر وضع حمل و تولد نوزاد است. خوردن پسته توسط زن باردار در خواب نشان دهنده ی رفع درد و ناراحتی مادر و امنیت و سلامتی کامل مادر و جنین می باشد. اگر پسته از ظاهر و طعم بهتری برخوردار باشد تعبیر آن هم خوب است.

 

گاها دیدن پسته در خواب زن باردار به وضع حمل پیش از موعد مقرر دلالت دارد. به طور کلی دیدن پسته در خواب توسط زن باردار به تولد و فرایند زایمان اشاره می کند. تعبیر خواب پسته برای مردها نشان دهنده کسب پول زیاد است. در واقع خواب درخت پسته به مردی دست و دلباز و ثروتمند اشاره می کند.