پارس ناز پورتال

شمعی که موبایل، دوربین و تبلت را نصب و شارژ می‌کند

شمعی که موبایل، دوربین و تبلت را نصب و شارژ می‌کند
شمعی که موبایل، دوربین و تبلت را نصب و شارژ می‌کند
 
 
پارس ناز : محققان انگلیسی شارژری را طراحی کردند که به وسیله یک شمع روشن انرژی مورد  نیاز برای شارژ را ایجاد و با استفاده از usb به ابزارهایی چون موبایل، دوربین و تبلت نصب و شارژ می‌کند.
 
 
شمعی که موبایل، دوربین و تبلت را نصب و شارژ می‌کند
 
شمعی که موبایل، دوربین و تبلت را نصب و شارژ می‌کند
 
شمعی که موبایل، دوربین و تبلت را نصب و شارژ می‌کند
 
شمعی که موبایل، دوربین و تبلت را نصب و شارژ می‌کند
 
شمعی که موبایل، دوربین و تبلت را نصب و شارژ می‌کند