جستجو در پارس ناز

آزمون شخصیت شناسی

آزمون شخصیت شناسی

شاید برای خیلی از ما مهم باشد که دیگران با توجه به رفتار و گفتارمان چه تفکری درباره ما دارند، در واقع این مسئله برای ما مهم است که بدانیم با کارهایمان چه شخصیتی از خودمان در مقابل دیگران به نمایش گذاشته ایم و آن ها چطور شخصیتی برای ما متصورند. آیا ما را آدمی مغرور و خودمحور می پندارند یا رئوف و مهربان؟ آیا در نظر آن ها ما انسانی سخت کوش، معقول و هوشیار هستیم یا فردی بی مسئولیت، عصبی و شکاک!

برای پی بردن به پاسخ این سوال ها لازم نیست از تک تک اطرافیان مان بپرسیم که چه تصوری از شخصیت ما دارند، حتی اگر این کار را هم بکنیم ممکن است به پاسخ دقیقی دست پیدا نکنیم چرا که ممکن است آن ها در ارائه پاسخ صداقت لازم را نداشته باشند.
اما راه دیگری هم وجود دارد و آن این که برای دستیابی به پاسخ این سوالات می توانیم به خودمان رجوع کنیم.

 برای این منظور آزمونی را تحت عنوان « آزمون شخصیت شناسی » منتشر کرده ایم.

آزمون شخصیت شناسی


1 – چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟

الف. صبح
ب. عصر و غروب
ج. شب

2 – معمولاً چگونه راه مى روید؟

الف. نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند
ب. نسبتاً سریع، با قدمهاى كوتاه ولى تند و پشت سر هم
ج. آهسته تر، با سرى صاف روبرو
د. آهسته و سربه زیر
ه. خیلى آهسته

3 – وقتى با دیگران صحبت مى كنید

الف. مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید
ب.دستها را در هم قلاب مى كنید
ج. یك یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید
د. دست به شخصى كه با او صحبت مى كنید، مى زنید
ه. با گوش خود بازى مى كنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مىكنید

4 – وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟

الف. زانوها خم و پاها تقریباً كنار هم
ب. چهارزانو
ج. پاى صاف و دراز به بیرون
د. یك پا زیر دیگرى خم

5 – وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واكنش نشان مى دهید؟

الف. خنده اى بلند كه نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده
ب. خنده، اما نه بلند
ج. با پوزخند كوچك
د. لبخند بزرگ
ه. لبخند كوچك

6 – وقتى وارد یك میهمانى یا جمع مى شوید
الف. با صداى بلند سلام و حركتى كه همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید
ب. با صداى آرامتر سلام مى كنید و سریع به دنبال شخصى كه مى شناسید، مى گردید
ج. در حد امكان آرام وارد مى شوید، سعى مى كنید به نظر سایرین نیایید

7 – سخت مشغول كارى هستید، بر آن تمركز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى كند

الف. از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى كنید
ب. بسختى ناراحت مى شوید
ج. حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود

8 – كدامیك از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟
الف. قرمز یا نارنجى
ب. سیاه
ج. زرد یا آبى كمرنگ
د. سبز
ه. آبى تیره یا ارغوانى
و. سفید
ز. قهوه اى، خاكسترى، بنفش

9 – وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى كشید؟

الف. به پشت
ب. روى شكم (دمر)
ج. به پهلو و كمى خم و دایره اى
د. سر بر روى یك دست
ه. سر زیر پتو یا ملافه…

10 – آیا شما غالباً خواب مى بینید كه:
الف. از جایى مى افتید.
ب. مشغول جنگ و دعوا هستید.
ج. به دنبال كسى یا چیزى هستید.
د. پرواز مى كنید یا در آب غوطه ورید.
ه. اصلاً خواب نمى بینید.
و. معمولاً خواب هاى خوش مى بینید.


امتیازات

سؤال اول : الف(۲ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۶ امتیاز)
سؤال دوم : الف (۶امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۷ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)
سؤال سوم : الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۵ امتیاز)، د (۷ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)
سؤال چهارم: الف (۴ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)، د (۱ امتیاز)
سؤال پنجم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۲ ا متیاز)سؤال ششم: الف (۶ امتیاز)، ب (۴ امتیاز)، ج (۲ امتیاز)
سؤال هفتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)
سؤال هشتم: الف (۶ امتیاز)، ب (۷ امتیاز)، ج (۵امتیاز)، د (۴ امتیاز)، ه (۳ امتیاز) و (۲ امتیاز)، ز (۱ امتیاز)
سؤال نهم: الف (۷ امتیاز)، ب (۶ امتیاز)، ج (۴ امتیاز)، د (۲ امتیاز)، ه (۱ امتیاز)
سؤال دهم: الف (۴ امتیاز)، ب (۲ امتیاز)، ج (۳ امتیاز)، د (۵ امتیاز)، ه (۶ امتیاز)، و (۱ امتیاز)

خب، امتیازهایتان را جمع زدید. عدد به دست آمده را با جدول مقابل مقایسه كنید و شخصیت خودتان را بشناسید.

نتیجه گیرى


_  اگر امتیاز شما بالاى ۶۰ است :
دیگران در ارتباط و رفتار با شما شدیداً مراقب و هوشیار هستند آنها شما را مغرور، خودمحور و بى نهایت سلطه جو مى دانند، گرچه شما را تحسین مى كنند و به ظاهر مى گویند«كاش من جاى تو بودم!!» اما معمولاً به شما اعتماد ندارند و نسبت به ایجاد رابطه اى عمیق و دوستانه بى میل و فرارى هستند.

_  اگر از ۵۱ تا ۶۰ امتیاز دارید :

بدانید دوستان شما را تحریك پذیر مى دانند، بدون فكر عمل مى كنیدو سریع از موضوعات ناخوشایند برآشفته مى شوید ، علاقه مند به رهبرى جمع و تصمیم گیریهاى سریع دارید (هرچند اغلب درست از كار درنمى آیند!) دیگران شما را جسور و اهل مخاطره مى دانند. كسى كه همه چیز را تجربه و امتحان مى كند، از ماجراجویى لذت مى برد و در مجموع به دلیل ایجاد شرایط و بستر
هیجانات توسط شما، از همراهى تان لذت مى برند.

_ اگر از ۴۱ تا ۵۰ امتیاز به دست آوردید :
به خود امیدوار باشید ، دیگران شما را بانشاط، سرزنده، سرگرم كننده و جالب و جذاب مى بینند. شما دائماً مركز توجه جمع هستید و از تعادل رفتارى خوبى بهره مند هستید. فردى مهربان، ملاحظه كار و فهمیده به نظر مى رسید. قادر هستید به موقع باعث شادى و خوشى دوستانتان شوید و اسباب هلهله و خنده آنها را فراهم كنید و در همان شرایط و در صورت لزوم بهترین كمك بر اعضاى گروه هستید.

_ اگر ۳۱ تا ۴۰ امتیاز نصیب شما شد :
بدانید در نظر سایرین معقول، هوشیار، دقیق ، ملاحظه كار و اهل عمل هستید. همه مى دانند شما باهوش و با استعداد هستید اما مهمتر از همه فروتن و متواضع هستید. به سرعت و سادگى با دیگران باب دوستى را باز نمى كنید. اما اگر با كسى دوست شوید صادق، باوفا و وظیفه شناس هستید. اما انتظار بازگشت این صداقت و صمیمیت از طرف دوستانتان را دارید گرچه سخت دوست مى شوید اما سخت تر دوستى ها را رها مى كنید.

_ از ۲۱ تا ۳۰ امتیاز :

در نظر سایرین فردى زحمت كش هستید اما متأسفانه گاهى اوقات ایرادگیر هستید. شما بسیار بسیار محتاط و بى نهایت ملاحظه كار به نظر مى رسید. زحمتكشى كه در كمال آرامش و با صرف زمان زیاد در جمع بار دیگران را بردوش مى كشد و بدون فكر و براساس تحریك لحظه اى و آنى هرگز نظر نمى دهد. دیگران مى دانند شما همیشه تمام جوانب كارها را مى سنجید و سپس تصمیم مى گیرید.

_ و اگر كمتر از ۲۱ امتیاز داشتید :

دیگران شما را خجالتى، عصبى و آدمى شكاك و دودل مى دانند شخصى كه همیشه سایرین به عوض او فكر مى كنند، برایش تصمیم مى گیرند و از او مراقبت مى كنند. كسى كه اصلاً تمایل به درگیرشدن در كارهاى گروهى و ارتباط با افراد دیگر را ندارد!