پارس ناز پورتال

قاصدک 24

خجالتی ترین حشره در دنیا +عکس

خجالتی ترین حشره در دنیا +عکس
عکاس حیاط وحش توانست تصویر زشت ترین و خجالتی ترین حشره گوشت خوار دنیا را توسط لنز دور‌بینش شکار کند.کیشید‌ا 41 ساله عکاس حرفه ای حیاط وحش توانست حین جستجوی خود در جنگلهای کاستا‌ریکا واقع در آمریکای مرکزی تصویر زشت ترین حشره گوشتخوار دنیا را شکار کند.بدن این حشره از جنس سخت پوستان است و آن را به مراتب قوی تر از دیگر حشرات می کند.حشره شناسان و عکاس حرفه ای 41 ساله از اوز‌اکا واقع در ژاپن، کاستار‌یکا را بهترین سفر خود به دلیل کشف زشت ترین و خجالتی ترین حشره دنیا عنوان کرد.
 
 
 
خجالتی ترین حشره در دنیا +عکس
 
خجالتی ترین حشره در دنیا +عکس